Thiết Kế Web,Cài Đặt Web,Quản Trị Web

Cài đặt Web mẫu theo yêu cầu, cài web giới thiệu công ty, cài web giơi thiệu dịch vụ, web tin tức,blog cá nhân

Quản Trị Web VIP 120 100 Available
 • 1000 MB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 1 Tên miền
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99% Uptime
 • miễn phí Sao lưu tự động
 • Không giới hạn Sub-domain
 • 1 Database
 • 1 năm Thanh toán tối thiểu
Quản Trị Web VIP 240 200 Available
 • 2000 MB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 1 Tên miền
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99% Uptime
 • miễn phí Sao lưu tự động
 • Không giới hạn Sub-domain
 • 1 Database
 • 1 năm Thanh toán tối thiểu
Quản Trị Web VIP 360 500 Available
 • 3000 MB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 1 Tên miền
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99% Uptime
 • miễn phí Sao lưu tự động
 • Không giới hạn Sub-domain
 • 1 Database
 • 1 năm Thanh toán tối thiểu