Đăng ký tên miền

Vui lòng điền tên miền của bạn để kiểm tra còn hay không.

Searching...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Suggested Domains
Generating suggestions for you
Hot New Sale

Domain name suggestions may not always be available. Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

Xem bằng danh mục

Domain
New Price
Transfer
Renewal
.com
280,000 đ
1 Year
350,000 đ
1 Year
350,000 đ
1 Year
.net
280,000 đ
1 Year
350,000 đ
1 Year
350,000 đ
1 Year
.vn
800,000 đ
1 Year
850,000 đ
1 Year
550,000 đ
1 Year

Please choose a category from above.

Thêm dịch vụ Hosting

Đăng ký dịch vụ Hosting & Máy chủ chất lượng cao

Chúng tôi có mọi dịch vụ máy chủ phù hợp với ngân sách của bạn

Xem dịch vụ

Chuyển về DTWEB

Chuyển về DTWEB và được gia hạn 1 năm sử dụng*!*

Đăng kí chuyển

* Không bao gồm một số đuôi nhất định và các tên miền mới gia hạn